Маркетингов одит на сайт

Маркетинговият одит на сайт (или, както се нарича още маркетингова ревизия) по същество представлява оценка на търговската жизнеспособност на даден бизнес, бизнес сектор и търсенето на отговор на въпроса: има ли перспективи за това предприятие или компания на пазара. Следователно целта на маркетинговия одит е да формулира въпроси, на които трябва да се отговори (за предпочитане с помощта на ръководството на компанията, където се провежда такъв одит), да ги обсъди, за да се идентифицират съществуващите проблеми и да се очертаят начините за тяхното решаване.

Одитът може да включва всички маркетингови елементи: целите и стратегиите на компанията в областта на маркетинга, ефективността на ценовата политика, съществуващата мрежа за продажби и направленията на нейното развитие, формите на рекламата и промоцията на продукти на пазара, промените в асортимента на продаваните продукти и услуги, надеждността на прогнозите за продажби, правилния избор целеви сегмент и т.н.

В SEO аспект маркетинговия одит може да спомогне много за потребителското изживяване, за това, дали потребителите получават правилните продукти, поднесени ли са те както подобава, или са допуснати грешки. Както сами се досещате, маркетингов одит се прави на големи онлайн магазини и електронни бизнеси и може много да помогне, особено ако компанията прохожда в дадена област.

Маркетинговият одит е систематично, критично и обективно проучване на състоянието на външната икономическа среда на предприятието, неговите цели и стратегии в областта на маркетинга, маркетинговите дейности, извършвани в предприятието постоянно и редовно, за да се определят съществуващите и бъдещите възможности за икономическата дейност на предприятието, възможно проблеми и разработване на план за действие, с който можете да подобрите позицията на предприятието, като използвате маркетингови инструменти.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  InterntMagazini.com - 10-годишен проект, в който можете да участвате безплатно

Характеристика на маркетинговия одит е еднаквата му приложимост както към съществуващите предприятия, така и към фирми, към съществуващите видове бизнес и към нови проекти. Няма значение дали е голям или малък бизнес.
Като цяло маркетинговият одит има за цел да демонстрира на ръководството на предприятието, потенциалния инвеститор или партньор (в случай на създаване на нов бизнес или разработване на инвестиционен проект) следното:

 • характеристиките на общата икономическа ситуация (в града, региона, страната, индустрията) да се определи, дали  са такива, че този бизнес има добри перспективи (от гледна точка на екологията, местното и федералното законодателство, политическото и социално-икономическото положение);
 • необходимостта от подобен сектор, дали наистина е важно да сте на пазара, или пазара е задоволен и конкуренцията е огромна (по отношение на цена, качество, технология на производство и доставка, ниво на обслужване и др.);
 • дали има пазарен потенциал за продукта (пазар с достатъчен капацитет, нарастващо или поне стабилно потребителско търсене, дали прогнозите за продажби са надеждни, дали конкуренцията е правилно оценена, дали регионите на продажбите са избрани правилно, дали всички пречки за навлизане на пазара на продажби са преодолени и т.н. ) .;
 • доколко ефективни са средствата за промотиране на продукта на пазара, колко добри са оперативните планове на компанията (избират ли се маркетинговите стратегии, формите и нивото на финансиране на рекламата, избрани са други мерки за популяризиране, кой от търговските посредници е избран и защо, доколко надеждни са доставчиците на компоненти и източници на доставка на суровини и материали, е рационалната схема за съхранение и транспортиране на продукта и др.);
 • сравнителни конкурентни предимства на самото предприятие; защо той (екипът от мениджъри, предприемачи) ще се справи най-добре с промоцията на продукта (поради опита и историческите особености на миналото производство и икономически дейности на предприятието, технологията и състава на производствените мощности, характеристиките на местоположението, натрупания научен и технически потенциал, който има, благодарение на опита работа и квалификация на мениджъри и специалисти и др.)
СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  SEO стратегия за електронен магазин

Основният методологичен метод за маркетингов одит е списък на въпросите, на които трябва да се отговори. От това колко пълен и коректен ще бъде този списък, до голяма степен зависи ефективността на одитната процедура.

Всички въпроси могат да бъдат разделени в шест основни категории на оценка:
– външноикономическа среда, в която предприятието или фирмата оперира или ще функционира;
– цели и стратегии на предприятието или компанията в областта на маркетинга;
– организационна структура на маркетинговия мениджмънт и оперативната ефективност на изпълнението на основните маркетингови функции във фирмата
основни маркетингови системи;
– финансова ефективност на маркетинговите дейности и маркетинговия бюджет;
– ефективност на пазарните изследвания (за основните компоненти на формата на маркетинговите изследвания).

 

В обобщение маркетинговият одит  е не е задължителна процедура за всеки бизнес, но за компаниите, които сериозно мислят за своята конкурентоспособност, целта на дейността трябва да бъде преодоляване на слабите страни и промяна на подхода, в случай че такъв е наложителен. Всеки мениджър на компания си дава сметка, че пазарът, както в България, така и  навсякъде по света е наводнен и конкуренцията е ожесточена, а благодарение на добър маркетингов одит лесно ще може да се изпреварят конкурентите.

Маркетинговият одит на даден сайт е набор от дейности, насочени към изучаване на ефективността на маркетинговите методи, използвани на този сайт.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  SEO рейтинг - как да го подобрим

Например, като поръчате маркетингов одит, ще получите информация доколко вашият сайт е в състояние да продава продукти или да привлича потенциални клиенти.

Одитът на сайта включва:

 • анализ на конкурентите
 • анализ на целевата аудитория
 • анализ на чужди сайтове с подобно съдържание
 • анализ на пазара
 • анализ на съдържанието
 • анализ на лийд мениджмънт
 • анализ на използваемостта на сайта

Същността на проучването е да се получи подробна информация и препоръки, които могат да доведат до увеличаване на позицията на сайта в търсачките, способността му да продава и възможността по-лесно да се управлява от крайните клиенти, т.е. от потребителите.

Следните материали могат да Ви бъдат изключително полезни:

Публикацията е актуализирана на 2020/05/09 11:13:55 AM – дигитална агенция Висео

Оценете тази статия
Оценка
1star1star1star1star1star
Средна оценка
4.5 based on 15 votes
Марка
W-SEO.com
Продукт или услуга
Маркетингов одит на сайт
Цена
EUR 1200

Post Author: admin

CEO at VISEO LTD - СЕО агенция, оперираща с клиенти в България още от времето, когато Google не съществуваше

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *