Дигитална агенция Висео обслужва клиенти по програма BG-RRP-3.005 – “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Уеб дизайн и SEO
SEO оптимизация на сайт от Viseo LTD

Оснона цел на програмата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Нашата дигитална агенция е готова да разработи за Вас по програмата:

  • Уеб сайт – онлайн магазин, корпоративен магазин.
  • Копирайтърите да изградат цялостна визия и съдържание, насочено за таргетирана аудитория.
  • SEO оптимизация – отново чрез прогрмата.
  • Сошъл медия маркетинг.
  • Други услуги, подходящи за популяризиране на фирма и справяне с кризата.

 

Програмата BG-RRP-3.005 – “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” е чудесно решение за дигитализация на Вашата компания в няколко направления, а нашите експерти могат да Ви бъдат полезни в дейностите, посочени по-горе.

Ако попаднете в следните направления, можете да се свържете с нас:

Съдържание на статията

Създаване на онлайн магазин

• Администраторски панел за управление на съдържание/продукти/клиенти;
• Наличие на функционалност за продуктови филтри;
• Наличие на функционалност за свързани продукти;
• SSL сертификат за сигурност;
• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;
• Регистриран собствен домейн;
• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;
• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(GDPR);
• Интегрирана система за картови плащания;
• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ на поведението на потребителите;
• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка
страница.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  SEO услуги - едни от най-търсените услуги от наши клиенти

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

2. Създаване на корпоративен уебсайт

Адаптивни уеб сайтове
Уеб дизайн и SEO оптимизация

• Администраторски панел за управление на съдържанието;
• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(GDPR);
• SSL сертификат за сигурност;
• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
• Aдаптивен (responsive) дизайн за мобилни телефони;
• Регистриран собствен домейн;
• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;
• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ;
• Изработени минимум следните вътрешни страници – oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио;
контакти;
• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка
страница.

3. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay- per-click) реклама

• Изготвяне на основна/базова стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели
за изпълнение.
• Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;
• Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите – рекламни послания, постове за социални
мрежи, блог постове и др.
• Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и публикуване в профилите – банери, обработка на продуктови снимки,
видео формати и др.
• Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;
• Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
• Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
• Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  10 лесни стъпки за повишаване на Domain Authority

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

4. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)

• Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
• Управление на човешките ресурси;
• Управление на веригата за доставки;
• Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
• Управление на продажбите;
• Управление на складовото стопанство;
• Управление на логистичните процеси;
• Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва
да са персонални.

5. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)

• Управление на базата данни за клиенти, партньори и доставчици;
• Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;
• Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);
• Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на
рекламациите);
• Аналитичен модул – анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите.
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

6. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес

• Управление на доставките на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
• Управление на логистичните процеси;
• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на веригата за доставки;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

7. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)

• Управление на складовите наличности (запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция);
• Управление на процесите по приемане и изпращане на продукти, стоки, суровини, материали;
• Управление на складовото пространство и логистичните зони;
• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на складовата дейност;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

8. Въвеждане на Модул за управление на производството

• Управление на производствения процес;
• Управление на жизнения цикъл на продуктите;
• Функционалност за генериране на справки и анализи за производствената дейност;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

9. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)

• Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление на складовите наличности;
• Баркод четец;
• Фискално устройство;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Биткойн като платежно средство

10. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

• Функционалност за събиране/извличане и обработка на данни;
• Анализ на продажбите;
• Анализ на поведението на клиенти, доставчици и партньори;
• Анализ на финансовите резултати;
• Функционалност за извършване на сравнителни анализи на данни;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

11. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

• Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна
среда;
• Възможност за интеграция на образователни ресурси за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на
предприятието;
• Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;
• Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени
обучения на служителите на предприятието.

12. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласн изискванията на
международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

• Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;
• Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;
• Преглед от ръководството;
• Провеждане на вътрешен одит;
• Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран орган по
сертификация.

13. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа

• Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
• Система за разпознаване на пробиви (IPS);
• Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
• Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
• Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата
посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);
• Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
• Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността
(SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи;
• Физически или виртуален сървър, точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност

14. Изграждане на система за архивиране на информация

• Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;
• Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;
• Вградена защита от атаки от типа „ransomware“;
• Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);
• Разработване на процедури за възстановяване от архив;
• Физически или виртуален сървър за съхранение на информация.

15. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

• Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;
• Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;
• Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);
• Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.

Публикацията е актуализирана на 2022/12/13 4:54:54 PM – дигитална агенция Висео

Оценете тази статия
product image
Средна оценка
5 based on 3 votes
Марка
W-SEO.com
Продукт или услуга
Работа по проекти
Цена
BGN 2000

Post Author: Катрин

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *