План за учебни практики по „Дигитален маркетинг“

Удоволствие за нас е да участваме в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

Учебната програма представлява 15 важни точки, които са разделени по дейности, като общата продължителност е 240 часа.

Представяме Ви план за студентите участващи в публикуваната от нас обява „Специалист по дигитален маркетинг“:

 

1 Запознаване с компанията и провеждане на инструкция за безопасна работа с офис техника Придобиване на обща представа за компанията, клиентите, които обслужва, както и провеждане на инструктажи, относно безопасността на труда и работа в условията на Covid-19 Детайлна информация, касаеща дейността на фирмата. Условия за използване на работното помещение – изисквания към работната среда, офис-оборудване. Подготовка за работа с офис техника и оборудване. 4
2 Анализ на терминологичните постановки в маркетинга и релация към аналозите им в онлайн условия Представяне на основните терминологични значения на дигиталния маркетингов микс и възможностите, които предоставя онлайн средата. Начини за създаване на стойностно предложение. Създаване на канава бизнес модел за планиране на дейността. Техники за прилагане на маркетинг на съдържанието. Ролята на имейл маркетинга в онлайн кампаниите. Маркетингови концепции относно социалните мрежи. Оптимизиране на търсачките. Повишаване на параметрите за дигитално потребителско преживяване. Изграждане на дигитални маркетингови стратегии. Организиране и провеждане на дигитални маркетингови кампании. Усвояване на основните препратки на конвенционалните постановки към дигиталните им аналозите им в дигитална среда. Създаване на аналитични способности, с необходимата последователност и изграждане на умения за прилагане на теоретичните знания. Изграждане на канава бизнес модел за планиране на дигиталната активност. 22
3 Имидж на бранда – запознаване с дейностите, подобряващи популярността на дадена марка Представяне на стратегии за подобряване имиджа на компания. Определяне на стойността на потребителски-ориентирания бранд и онлайн позициониране на бранда. Създаване на верига на стойност на бранда в дигитална среда. Избор на елементи на бранда при създаване на стойност на бранда. Проектиране на маркетингова програма за създаване на стойност на бранда. Създаване на вторични асоциации за марката при изграждане на стойност на марката. Разработване на система за измерване и управление на стойността на бранда. Начини за създаване на стойност на марката: прихващане на потребителското мислене. Измерване на стойността на марката чрез резултатите от прилаганата стратегия. Проектиране и внедряване на брандинг стратегии. Въвеждане на нови продукти и разширяване на продуктовите линии. Управление на бранда в перспектива. Бранд мениджмънт зад граница и пазарни сегменти. Развитие и поддържане на стойността на бранда. Изграждане на аналитични способности за оценка на обкръжаващата среда и реалното място на бранда в дигитални условия. Умения за създаване на стойност на бранда. Подбор на елементи за бранда с цел създаване на бранд стойност. Умения за проектиране на програма за създаване на бранд стойност и повишаване на вторичните потребителски асоциации. Умения за създаване на стойност на бранда с прихващане на потребителското мислене. Измерване на резултатите от бранд маркетинговите активности. 18
4 Работа със CMS системи Запознаваме с CMS системите, видове системи за управление на съдържанието. Автоматизация и разработване на съдържание. Как се създават маркетингови планове и форматиране на съдържание. Запознаване срещу платформи от типа open source и платения софтуер. CMS с отворен код. Създаване на умения за изграждане на бизнес модели на компании с отворен код. Запознаване с платените системи за управление на съдържанието. Запознаване с основните трудности при изграждане на съдържанието. Моделиране на съдържанието и управление. Агрегиране на данни. Умения да използват различни CMS за управление на съдържанието:

–         създаване на планове и форматиране на съдържание;

–       Използване на open source и платени платформи за управление на съдържанието

–       Оценка на трудностите при изграждане на съдържание

–       Моделиране и управление на CMS

–       Агрегиране на данни чрез CMS

12
5 Изграждане на имейл кампания Получаване на знания за платформи за провеждане на имейл кампании. Запознаване с ESP, репутация. Изграждане и управление на списъци. Запознаване с критичните елементи при създаване на имейл. Кампании и бюлетини. Създаване на имейл кампания. Знания за техники и тактики при изграждане на имейл кампания. Знания за изграждане на имейл маркетингова стратегия. Подходи за подсигуряване на успех при стартиране на имейл кампания. Оптимизиране на резултати при имейл кампания. Умения и познания при изграждане на имейл кампания. Умения за изграждане на списъци и управление на списъци. Създаване на кампании и бюлетини. Умения за прилагане на техники при изграждане на имейл кампания. Оценка на резултатите и оптимизиране на резултатите. 12
6 Изграждане на стратегии в социалните мрежи Знания в маркетинга в социалните мрежи. Откриване на ключовите конкуренти в SMM. Стартиране на SMM кампании. Избор на платформи за SMM. Проучване на SMM стратегии във Facebook. Маркетинг в Twitter. Изграждане на стратегия за YouTube. Изграждане на стратегия за LinkedIn. Приложими стратегии в Instagram. Влияние на инфлуенсърите. Изграждане на SMM мобилна кампания. Застъпници на марката в SMM. Анализ и оценка на реализираните SMM кампании. Умения и познания при работа със социалните мрежи. Изграждане на стратегии в:
– Facebook;-  Instagram;

–  Youtube;

–  LinkedIn;

–  Twitter.

Изграждане на умения за SMM мобилни кампании. Откриване на застъпници на марката. Умения за анализ и оценка на резултатите от реализирани SMM кампании. Умения за прилагане на маркетинг в реално време в SMM.

12
7 Работа с електронни общества Познания върху „егото“ в интернет пространството. Познаване на взаимоотношенията и интернет идентичността. Нива на интернет уменията – икономически ползи за онлайн общността, гражданска ангажираност, политическо участие. Познания от дигитално разделение към гражданско общество. Медийна дифузия и дигитално общество. Умения за разграничаване на взаимоотношенията. Разпознаване на взаимоотношенията и интернет идентичността на потребителите. Умения за съпоставка между потребностите на различните генерации. Реално оценяване на потребностите и приспособяване на подхода към конкретните нужди. 12
8 Развитие на умения по копирайт Получаване на знания за писане на заглавия и текстове, комуникиращи лесно с аудиторията. Формиране на умения за писане на текстове, които подтикват към продажби. Подготовка за създаване на съдържание. Писани на материали с цел реклама. Писане на реклами с цел PR. Писане на реклами и мултимедийни презентации. Писане на тестове за имейл кампании. Умения за писане на заглавия и текстове, които подтикват към конверсии. Умения по подготовка и създаване на съдържание. Писане на материали за реклама и умения за създаване на съдържание за PR кампании. 12
9 Маркетинг в търсещите машини Работа със софтуер, предлагащ детайлни анализи на посетителите на фирменият сайт – Google Analytics Получаване на знания и умения за опериране със софтуер за отчитане на данни, касаещи трафик към даден сайт Умения и познания при работа в SEM. Разлики между SEM и SEO. Изграждане на SMM стратегии. Умения по разработване на стратегии в търсещите машини. Използване на помощни инструменти. Умения за работа с WordStream Advisor и Kenshoo. Умения за анализ на рисковете от наказания в най-популярните търсещи машини. Умения за създаване на SEM кампании. Оптимизиране на резултатите от кампании. 12
10 Изработване на блог за дигитален маркетинг Използвайки безплатни платформи за създаване и управление на съдържанието трябва да се изработи личен блог, в който да се качват неща, научени от учебната практика. Разбиране и усъвършенстване работата с CMS WordPress 22
11 SEO стратегии – изготвяне, управление и анализ на вече завършени такива Създаване и анализиране на стратегии за SEO оптимизация Познания в областта на SEO оптимизацията и създаване и анализиране на SEO стратегии 23
12 Интернет реклама – популяризиране на онлайн магазини Да се популяризира онлайн магазин на клиент, който компанията обслужва чрез интернет реклама в платформите Google Ads и Facebook Ads Умения за създаване на рекламна кампания в едни от най-популярните платформи, осигуряващи възможности. 21
13 Създаване на съдържание Създаване на статии, с насищане на конкретни ключови думи, за по-добро позициониране в Google Създаване на SEO статии, умения за правилно структуриране, пригаждане на съдържанието за търсещите машини 14
14 Представяне на популярните търсещи машини Получаване на информация за популярните търсещи машини, както в България, така и в различните държави по Света Познания в областта на търсещите машини 24
15 Създаване на PR Създаване на PR на наши корпоративни клиенти Структуриране, създаване и популяризиране на PR 20

 

Ако желаете и Вие да обогатите знанията и уменията от сектор Дигитален маркетинг, то можете да се свържете с нас.

 

Бихме желали да Ви поканим да прочете и следните статии:

 

Публикацията е актуализирана на 2020/12/21 1:53:17 AM – дигитална агенция Висео

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Предимствата и недостатъците на дигиталния маркетинг

Post Author: admin

CEO at VISEO LTD - СЕО агенция, оперираща с клиенти в България още от времето, когато Google не съществуваше

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *