План за учебни практики по „Дигитален маркетинг“

Удоволствие за нас е да участваме в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР Учебната програма представлява 15 важни точки, които са разделени по дейности, като общата продължителност е 240 часа. Представяме Ви план за студентите участващи в публикуваната от нас обява „Специалист по дигитален маркетинг“:   1 Запознаване […]