Как се редуцира Spam Score

Какво представлява Spam Score? Spam Score – един важен паремтър, който изверва колко е качествен даден сайт. Колкото по-висок е Spam Score процентът, толкова по – лошо. Най-ясно казано, този параметър отчита до каква степен Вашият сайт е „наспамен“, ако позволите да ползваме тази дума, която е от разговорния технически език. Преди да продължим по […]

Call Now Button