SEO стратегии


Понятието SEO стратегия касае детайлният аналис на уеб страницата, анализ и изследване на конкурентни сайтове, определяне на най-важните ключови думи за даден клиент, преструкториране на сайта, план за набавяне на връзки от сходни сайтове и много други дейности, които биха помогнали за по-доброто класиране в Гугъл и останалите търсачки.

Много са факторите, които биха помогнали за изготвянето на работеща стратегия, но някой от най-важните са:
Анализ на сайта, включително и на линковете, които го сочат, на кода, на структурата, навигацията и други.
Анализиране и управление на съдържанието, както и на вътрешните линкове.
Изготвяне на два плана за линк билдинг, един краткосрочен, а втори – в дългосрочен аспект.
Подбор на точните ключови думи, които са най-важни за клиентите.
Препоръки и добри практики

Под понятието SEO стратегия се има впредвид дейността, която фирмата, която обгрижва Вас и Вашата компания ще предприеме за успешно постигане на целите. Естествено, стратегиите не винаги са публични и често биват скрити за крайните потребители, но ориентирвъчна информация не е излишна.